Antritt  

Hannoveranare de

Antritt föddes 1937 i Tyskland.

----*----
----*--------*----

Färganlag

På lokus E, extension (svart), har Antritt en enkel uppsättning av av allelen e från sin far (saknar svart anlag). Det är ett recessivt anlag, så det krävs att det finns två uppsättningar av det för att det ska ge någon effekt.. han har också fått en enkel uppsättning av av allelen E från sin mor (svart anlag). Det är ett dominant anlag, så även om det bara finns i en uppsättning så ger det full effekt. Svart anlag gör att det kan bildas svart pigment (eumelanin) i hårremmen. Pigmentet kan antingen vara uniformt över hela kroppen, som en svart häst, eller begränsas till vissa områden av andra gener.

På lokus A, agouti, har Antritt en enkel uppsättning av av allelen A från sin far eller mor (agoutianlag). Det är ett dominant anlag, så även om det bara finns i en uppsättning så ger det full effekt. Aguti-anlaget begränsar svart färg (eumelanin) till områden som exempelvis man, svans och ben. Beroende på vilken allel som sitter på detta lokus begränsas den svarta färgen olika hårt.

placeholder image

Avkommor

Antritt har följande avkommor i hästkatalogen:

Allweiser III  de

Hannoveranare

Alpenflug II  de

Hannoveranare

Alderman I  de

Hannoveranare

Alnok  de

Hannoveranare

Germanna  de

Hannoveranare

Ferda  de

Hannoveranare

Flingarth  de

Hannoveranare

Kilbe  de

Hannoveranare

Sportinsel  de

Hannoveranare

Sportanzeiger II  de

Hannoveranare

Sportland  de

Hannoveranare

Angeberta  de

Hannoveranare

Angeberta  de

Hannoveranare

Anvil  de

Hannoveranare

Almoda  de

Hannoveranare

Abekira  de

Hannoveranare

Aconit  de

Hannoveranare

Alderman I  de

Hannoveranare

Alnok  de

Hannoveranare

Germanna  de

Hannoveranare

Copheta II  de

Hannoveranare

Conradi  de

Hannoveranare

Sto efter Adanus  de

Hannoveranare

Nigata II  de

Hannoveranare

Nelusko  de

Hannoveranare

Neckar  de

Ostpreussare

Finette  de

Hannoveranare

Fleurance  de

Hannoveranare

Flenheim  de

Hannoveranare

Jutta  de

Hannoveranare