Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Kettcella's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med tjock mörk färg är, förutom Kettcella själv, de ston som Kettcella stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa hästar.

 

Stolinje

 
 
 

Krona II  se

f.1899
e. Felix

Disa  se

f.1905
e. Frej

     
       

Krona III  se

f.1913
e. Skote

      
       

Docka  se

f.1921
e. Ducke

Lisa  se

f.1923
e. Reform

     
       

Lisen  se

f.1929
e. Algo

Lisen  se

f.1937
e. Bore

     
       

Polly  --

e. Klipp

Liven  se

f.1943
e. Dollman

Lina  se

f.1945
e. Dollman

Putte  se

f.1946
e. Dollman

Skota  se

f.1950
e. Klipp

Lisette  se

f.1952
e. Nils Dacke

Dennis  se

f.1959
e. Raketen

       

Lena  se

f.1954
e. Revel General

Lia  se

f.1965
e. Raketen

     
       

Ket  se

f.1970
e. Atle

      
       

Ketty  se

f.1977
e. Jan-Dacke

      
       

Kettcella  se

f.1995
e. Ripadals Jecell

H: LB, D: LB