Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Dynfari frá Brimnesi's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med tjock mörk färg är, förutom Dynfari frá Brimnesi själv, de ston som Dynfari frá Brimnesi stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa hästar.