Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Teacher's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med tjock mörk färg är, förutom Teacher själv, de ston som Teacher stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa hästar.

 

Stolinje

 
 
 

Sherry  dk

f.1958
e. Them Gutten

     
      

Oloroso  --

f.1962
e. Scotsman

Dorte  dk

f.1970
e. Donner

    
      

High Sock  --

f.1975
e. Fleuret

     
      

Samanta  --

f.1984
e. Avanti

     
      

Tess  se

f.1989
e. May Sherif

     
      

Stravinsky  se

f.1994
e. Edinburg

Teacher  se

f.1997
e. Briar

D: Lätt

Guardian  se

f.1999
e. Guinness

H: 100-105cm, D: LB

Tzigane  se

f.2000
e. Ravell

D: MSV C

Tara  se

f.2003
e. Bugatti Hilltop

Tone  se

f.2005
e. Sir Schölling

H: 100-105cm