Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Remont 470.55's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med tjock mörk färg är, förutom Remont 470.55 själv, de ston som Remont 470.55 stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa hästar.

 

Stolinje

 
 
 

Kalauz II  hu

f.1897
e. Cilley

   
    

Holka  se

e. Algy Fia

   
    

Irma  se

f.1925
e. Alderath

   
    

Lilian  se

f.1941
e. Joel

   
    

Remont 40.49  se

f.1946
e. Rapallo

Remont 1140.50  se

f.1947
e. Milex

Remont 470.55  se

f.1952
e. Trust

Aida  se

f.1956
e. Arkimedes

H: MSV