1880se01 - Caresse (Caresse)

Svenskt Varmblod (Halvblod)

1880se01 - Caresse är en av stofamiljerna i grupperingen Inofficiella stofamiljer inom SWB. Dessa stofamiljer är inte officiella utan består dels av familjer som blivit inofficiellt kända, som exempelvis Bella-familjen för sin stora andel gulanlag, men mestadels av svenska onumrerade stolinjer som jag här i hästkatalogen gett namn och nummer för att lättare kunna följa dem och visa statistik. Numren är ordnade efter "tysk modell". De första fyra sifforna anger årtalet när linjen började (årtalet då stamstoet föddes, eller ett ungefärligt årtal om jag inte känner till födelseåret). Sen följer två bokstäver som anger stamstoets ursprungsland. se är ett svenskfött sto, de tyskfött, nl hollänskt och så vidare. De sista två siffrorna är löpnummer för att skilja familjer med samma årtal åt.

Caresse-familjen är en onumrerad, och alltså inte en officiell, stofamilj som stammar från stoet Caresse.

----*----
 • Grundsto:
    Caresse e.Warren Hastings u.Negresse
 •  
 • Antal medlemmar i katalogen: 124 st
 • Antal hingstar/valackar: 31 st
 • Antal ston: 93 st
 •  
 • Älsta medlemmen i katalogen: Orsa f.1898
 • Yngsta medlemmen i katalogen: Vivalution f.2012
 •  
 • Hingst med flest avkommor i katalogen:
    Jopal f.1976 e.Jovial u.Pola
    (46 st avkommor)
 • Sto med flest avkommor i katalogen:
    Revolution f.1998 e.Voltaire u.Gazelle
    (9 st avkommor)
----*----

Struktur

I hästkatalogen finns inte registrerat att stofamiljen 1880se01 - Caresse är en del av en större familj eller att den är grenar ut sig i döpta eller numrerade undergrenar.

Caresse
----*----

Framgångsrika familjemedlemmar

Här visas några av de mest framgångsrika hästarna inom familjen som är registrerade i hästkatalogen. De är sorterade inom gren, svårighetsgrad och hästens födelseår, och det är max tio hästar inom varje gren som visas.

Hoppning (Klassisk ridsport)

Fälttävlan (Klassisk ridsport)

Dressyr (Klassisk ridsport)