Myrtle Lady Trustful (Myrtle L. Trust)

Welshponny

Mystle Lady Trustful-familjen är en onumrerad och inofficiell stofamilj som börjar med stoet Myrtle Lady Trustful.

Myrtle Lady Trustful är en av stofamiljerna i grupperingen Welshponnyns stostammar. Det finns inga officiella stofamiljer inom welshrasen som jag känner till. Därför har jag numrerat många av stostammarna här i katalogen.

De stofamiljer som hör till denna gruppering är inte officiella familjer, utan är familjer som antingen blivit inofficiellt kända, exempelvis svenska varmblodets Bella-familj för sin stora andel gulanlag eller som jag här i hästkatalogen gett namn för att lättare kunna följa dem och visa statistik.

Eventuellt nummer på familjen är ordnat efter "tysk modell". De första fyra sifforna anger årtalet när linjen började (årtalet då stamstoet föddes, eller ett ungefärligt årtal om jag inte känner till födelseåret). Sen följer två bokstäver som anger stamstoets ursprungsland. 'se' är ett svenskfött sto, 'de' tyskfött och så vidare. De sista två siffrorna är löpnummer för att skilja familjer innom samma gruppering med samma årtal åt.

----*----
 • Grundsto:
    Myrtle Lady Trustful e.Trustful
 •  
 • Antal medlemmar i katalogen: 45 st
 • Antal hingstar/valackar: 18 st
 • Antal ston: 27 st
 •  
 • Älsta medlemmen i katalogen: Dinarth Bravo f.1934
 • Yngsta medlemmen i katalogen: Mogårdens Little Robin f.2007
 •  
 • Hingst med flest avkommor i katalogen:
    Synod William f.1969 e.Menai Fury u.Gerynant Rosina
    (10 st avkommor)
 • Sto med flest avkommor i katalogen:
    Gerynant Rosina f.1955 e.Valiant Flyer u.Dyffryn Rosina
    (5 st avkommor)
----*----

Struktur

I hästkatalogen finns inte registrerat att stofamiljen Myrtle Lady Trustful är en del av en större familj eller att den är grenar ut sig i döpta eller numrerade undergrenar.

Myrtle L. Trust
----*----

Framgångsrika familjemedlemmar

Här visas några av de mest framgångsrika hästarna inom familjen som är registrerade i hästkatalogen. De är sorterade inom gren, svårighetsgrad och hästens födelseår, och det är max tio hästar inom varje gren som visas.

Det finns ännu inga hästar inom familjen med registrerade tävlingsresultat i hästkatalogen.