Myrtle Lady Trustful (Myrtle L. Trust)

Welshponny

Myrtle Lady Trustful är en av stofamiljerna i grupperingen Welshponnyns stostammar. Det finns inga officiella stofamiljer inom welshrasen som jag känner till. Dessa stofamiljer består alltså av inofficiella onumrerade stolinjer som jag här i hästkatalogen gett namn för att lättare kunna följa dem och visa statistik.

Mystle Lady Trustful-familjen är en onumrerad och inofficiell stofamilj som börjar med stoet Myrtle Lady Trustful.

----*----
 • Grundsto:
    Myrtle Lady Trustful e.Trustful
 •  
 • Antal medlemmar i katalogen: 45 st
 • Antal hingstar/valackar: 18 st
 • Antal ston: 27 st
 •  
 • Älsta medlemmen i katalogen: Dinarth Bravo f.1934
 • Yngsta medlemmen i katalogen: Mogårdens Little Robin f.2007
 •  
 • Hingst med flest avkommor i katalogen:
    Synod William f.1969 e.Menai Fury u.Gerynant Rosina
    (10 st avkommor)
 • Sto med flest avkommor i katalogen:
    Gerynant Rosina f.1955 e.Valiant Flyer u.Dyffryn Rosina
    (5 st avkommor)
----*----

Struktur

I hästkatalogen finns inte registrerat att stofamiljen Myrtle Lady Trustful är en del av en större familj eller att den är grenar ut sig i döpta eller numrerade undergrenar.

Myrtle L. Trust
----*----

Framgångsrika familjemedlemmar

Här visas några av de mest framgångsrika hästarna inom familjen som är registrerade i hästkatalogen. De är sorterade inom gren, svårighetsgrad och hästens födelseår, och det är max tio hästar inom varje gren som visas.

Det finns ännu inga hästar inom familjen med registrerade tävlingsresultat i hästkatalogen.