Hæra frá Hofsstöðum (Hæra)

Islandshäst

Hæra frá Hofsstöðum är en av stofamiljerna i grupperingen Islandshästens stofamiljer. Dessa stofamiljer är inte officiella utan består av inofficiella onumrerade stolinjer som jag här i hästkatalogen gett namn för att lättare kunna följa dem och visa statistik.

----*----
----*----

Struktur

I hästkatalogen finns inte registrerat att stofamiljen Hæra frá Hofsstöðum är en del av en större familj eller att den är grenar ut sig i döpta eller numrerade undergrenar.

Hæra
----*----

Framgångsrika familjemedlemmar

Här visas några av de mest framgångsrika hästarna inom familjen som är registrerade i hästkatalogen. De är sorterade inom gren, svårighetsgrad och hästens födelseår, och det är max tio hästar inom varje gren som visas.

Det finns ännu inga hästar inom familjen med registrerade tävlingsresultat i hästkatalogen.