19000107 - Ina (Ina)

Svenskt Varmblod (Halvblod)

19000107 - Ina är en av stofamiljerna i grupperingen Inofficiella stofamiljer inom SWB. Dessa stofamiljer är inte officiella utan består dels av familjer som blivit inofficiellt kända, som exempelvis Bella-familjen för sin stora andel gulanlag, men mestadels av svenska onumrerade stolinjer som jag här i hästkatalogen gett namn och nummer för att lättare kunna följa dem och visa statistik. Numren är ordnade efter "tysk modell". De första fyra sifforna anger årtalet när linjen började (årtalet då stamstoet föddes, eller ett ungefärligt årtal om jag inte känner till födelseåret). Siffra fem och sex anger stamstoets ursprungsland. 01 är ett svenskfött sto, 02 tyskfött, 03 hollänskt och så vidare. De sista två siffrorna är löpnummer för att skilja familjer med samma årtal och ursprungsland åt.

----*----
 • Grundsto:
    Linda e.Union u.Sto efter Frode
 •  
 • Antal medlemmar i katalogen: 201 st
 • Antal hingstar/valackar: 60 st
 • Antal ston: 141 st
 •  
 • Älsta medlemmen i katalogen: Ina f.1908
 • Yngsta medlemmen i katalogen: Dinamita f.2016
 •  
 • Hingst med flest avkommor i katalogen:
    Larry e.Anart u.Lancia
    (1 st avkommor)
 • Sto med flest avkommor i katalogen:
    Hertesca f.1979 e.Hertigen u.Katesca
    (10 st avkommor)
----*----

Struktur

I hästkatalogen finns inte registrerat att stofamiljen 19000107 - Ina är en del av en större familj eller att den är grenar ut sig i döpta eller numrerade undergrenar.

Ina
----*----

Framgångsrika familjemedlemmar

Här visas några av de mest framgångsrika hästarna inom familjen som är registrerade i hästkatalogen. De är sorterade inom gren, svårighetsgrad och hästens födelseår, och det är max tio hästar inom varje gren som visas.

Hoppning (Klassisk ridsport)

Fälttävlan (Klassisk ridsport)

Dressyr (Klassisk ridsport)