Övriga New Forest-stostammar

285st

Dessa stofamiljer är inte officiella utan består av inofficiella onumrerade stolinjer som jag här i hästkatalogen gett namn och nummer för att lättare kunna följa dem och visa statistik. Numren är ordnade efter "tysk modell". De första fyra sifforna anger årtalet när linjen började (årtalet då stamstoet föddes, eller ett ungefärligt årtal om jag inte känner till födelseåret). Sen följer två bokstäver som anger stamstoets ursprungsland. se är ett svenskfött sto, gb bittiskfött, nl hollänskt och så vidare. De sista två siffrorna är löpnummer för att skilja familjer med samma årtal åt.

Ett annat stofamiljsystem inom New Forest som finns i hästkatalogen är Numrerade Svenska New Forest-stostammar

 

Ingående stofamiljer

 
 
Stofamilj Antal Ursprungssto Beskrivning
1883gb01 - Lomond I 3 Lomond I --
Highland-ponny
Lomond I-familjen är en onumrerad, och alltså inte en officiell, stofamilj som börjar med stoet Lomond I.
1891gb01 - Polo Queen 2 Polo Queen gb
New Forest
f.1891 e. Boy of the Period
Polo Queen-familjen är en onumrerad, och alltså inte en officiell, stofamilj som börjar med stoet Polo Queen.
1898gb01 - Fine Fleur 2 Fine Fleur --
New Forest
Fine Fleur-familjen är en onumrerad, och alltså inte en officiell, stofamilj som börjar med stoet Fine Fleur.
1899gb01 - Avon Girl 2 Avon Girl --
New Forest
Avon Girl-familjen är en onumrerad, och alltså inte en officiell, stofamilj som börjar med stoet Avon Girl.
1899gb02 - Polly 4 Polly --
New Forest
Polly-familjen är en onumrerad, och alltså inte en officiell, stofamilj som börjar med stoet Polly.
1900gb01 - Ferney 49 Ferney gb
New Forest
Ferney-familjen är en onumrerad, och alltså inte en officiell, stofamilj som börjar med stoet Ferney.
1902gb01 - Manor Pet 16 Manor Pet gb
New Forest
f.1902
Manor Pet-familjen är en onumrerad, och alltså inte en officiell, stofamilj som börjar med stoet Manor Pet.
1903gb01 - Prescott Dolly 2 Prescott Dolly gb
New Forest
f.1903
Prescott Dolly-familjen är en onumrerad, och alltså inte en officiell, stofamilj som börjar med stoet Prescott Dolly.
1904gb01 - Minstead Lassie 9 Minstead Lassie gb
New Forest
f.1904
Minstead Lassie-familjen är en onumrerad, och alltså inte en officiell, stofamilj som börjar med stoet Minstead Lassie.
1905se01 - The Orphan 25 The Orphan gb
New Forest
f.1905 e. Forest Horse
Rosemary II-familjen är en onumrerad, och alltså inte en officiell, stofamilj som börjar med stoet Rosemary III.
1908gb01 - Bettesthorne Magnet 30 Bettesthorne Magnet gb
New Forest
f.1908
Bettesthorne Magnet-familjen är en onumrerad, och alltså inte en officiell, stofamilj som börjar med stoet Bettesthorne Magnet.
1909gb01 - Rising Sun 3 Rising Sun --
Okänd rastillhörighet
Rising Sun-familjen är en onumrerad, och alltså inte en officiell, stofamilj som börjar med stoet Rising Sun.
1910gb01 - Belinda 2 Belinda --
New Forest
f.1910 e. Nimrod
Belinda-familjen är en onumrerad, och alltså inte en officiell, stofamilj som börjar med stoet Belinda.
1910gb02 - Burton Snail 28 Burton Snail --
New Forest
e. Burton Sligo
Burton Snail-familjen är en onumrerad, och alltså inte en officiell, stofamilj som börjar med stoet Burton Snail.
1910gb03 - Eyeworth Peggy 2 Eyeworth Peggy gb
New Forest
f.1910
Eyeworth Peggy-familjen är en onumrerad, och alltså inte en officiell, stofamilj som börjar med stoet Eyeworth Peggy.
1915gb01 - Cadnam Pride 2 Cadnam Pride gb
New Forest
f.1915
Cadnam Pride-familjen är en onumrerad, och alltså inte en officiell, stofamilj som börjar med stoet Cadnam Pride.
1915gb02 - Lyndhurst Jennie 2 Lyndhurst Jennie gb
New Forest
f.1915
1915gb03 - Busy Bee IV 4 Busy Bee IV gb
New Forest
f.1915
Busy Bee-familjen är en onumrerad, och alltså inte en officiell, stofamilj som börjar med stoet Busy Bee IV.
1917gb01 - Irons Well Lady 44 Irons Well Lady gb
New Forest
f.1917 e. Beerbohm Tree
Irons Well Lady-familjen är en onumrerad, och alltså inte en officiell, stofamilj som börjar med stoet Irons Well Lady.
1919gb01 - Gem of Drokes 7 Gem of Drokes gb
New Forest
f.1919
1920gb01 - Ober Snowball 6 Ober Snowball gb
New Forest
Ober Snowball-familjen är en onumrerad, och alltså inte en officiell, stofamilj som börjar med stoet Ober Snowball.
1921gb01 - Faun 4 Faun gb
New Forest
f.1921
Faun-familjen är en onumrerad, och alltså inte en officiell, stofamilj som börjar med stoet Faun.
1924gb01 - Strawberry 3 Strawberry --
New Forest
f.1924
Strawberry-familjen är en onumrerad, och alltså inte en officiell, stofamilj som börjar med stoet Strawberry.
1926gb01 - Bessie IV 6 Bessie IV gb
New Forest
f.1926
1928gb01 - Hightown Mystery 10 Hightown Mystery gb
New Forest
f.1928
Hightown Mystery-familjen är en onumrerad, och alltså inte en officiell, stofamilj som börjar med stoet Hightown Mystery.
1929gb01 - Broomy Starlight 2 Broomy Starlight gb
New Forest
f.1929
Broomy Starlight-familjen är en onumrerad, och alltså inte en officiell, stofamilj som börjar med stoet Broomy Starlight.