Darley Arabian

Fullblod

Hingstlinjen Darley Arabian är 318 år gammal och börjar med hingsten Darley Arabian som var av rasen Arabiskt Fullblod.

Hingstlinje

Under utveckling!

Hingstlinjen består av hästar som stammar i rakt nedstående led på pappans sida från Darley Arabian, och i hästkatalogen finns idag 37 led av rakt nedstående ättlingar till Darley Arabian.

 

Hingstlinje