Bülow

Trakehner

Hingstlinjen Bülow är 120 år gammal och börjar med hingsten Bülow som var av rasen Trakehner.

Hingstlinje

Under utveckling!

Hingstlinjen består av hästar som stammar i rakt nedstående led på pappans sida från Bülow, och i hästkatalogen finns idag 12 led av rakt nedstående ättlingar till Bülow.

 

Hingstlinje