Byerly Turk

Fullblod

Hingstlinjen Byerly Turk är 338 år gammal och börjar med hingsten Byerley Turk som var av rasen Arabiskt Fullblod.

Hingstlinje

Under utveckling!

Hingstlinjen består av hästar som stammar i rakt nedstående led på pappans sida från Byerley Turk, och i hästkatalogen finns idag 34 led av rakt nedstående ättlingar till Byerley Turk.

 

Hingstlinje