Locus Sabino (strumpskäck)

Genetiska anlag - brokiga

Ett locus, eller lokus som det stavas ibland, anger den bestämda plats på en kromosom där viss information är lagrad, det vill säga den plats där en visst anlag sitter

Sabino-anlaget ger ofta stora vita tecken och vita/stickelhåriga fläckar under magen eller på andra ställen på kroppen.

Det här med genetiska anlag är jättespännande. Det pågår forskning hela tiden och det finns många teorier och hypoteser utöver de faktiska anlag som man kunnat verifiera.

I Hästkatalogen har jag försökt skissa upp de verifierade anlagen samt några av de overifierade anlagen som man tror finns och hur de hänger ihop med de färger som vi ser på hästarna. Några av anlagen räknas ut automatiskt utifrån vilka färger som är angivna på hästen, föräldrar och avkommor. Det kan bli fel ibland. Ibland för att hästar är registrerade med fel färg, men också ibland för att hästen är registrerad med fel föräldrar, som i till exempel fallet med holsteinerhingsten Capitano, vars färganlag skvallrar om att den hingst som registrerats i stamböckerna inte kan vara hans riktiga far.

Alleler

Här är en lista på de kända alleler som kan finnas på locus sabino (strumpskäck).

IdAllelDominansAktivBeskrivningFörekomst

Förklaringar

Dominans

På varje locus finns två alleler. Den ena har ärvts av fadern, den andra av modern.

  • En dominant allel innebär att det bara behövs en sån allel i paret för att det ska vara det anlaget som går igenom. Ett exempel är Skimmelanlaget. Det räcker med att hästen får ett anlag från antingen mamman eller pappan för att hästen ska bli skimmel, och visuellt ser man inte skillnad på om hästen har en eller två skimmelanlag.
  • En recessiv allel innebär att båda allelerna i paret behöver vara samma för att det ska gå igenom. Här kan vi ta extensionallelen 'e' som exempel - avsaknad av svart anlag. För att en häst ska kunna bli fux krävs att hästen ärver e-alleler från både mamman och pappan.
  • En ofullständigt dominant allel innebär att om det bara finns en kommer anlaget gå igenom delvis. Gulanlaget är ett ofullständigt dominant anlag. Om en häst ärver ett gulanlag från sin far eller mor bleks främst det röda pigmentet och den kan bli t.ex. isabell, gulbrun eller gulsvart (som ofta är svårt att se skillnad på från vanlig svart med blotta ögat). Om hästen däremot ärver gulanlag från båda sina föräldrar bleks både rött och svart pigment mycket mer, och istället blir det motsvarande resultatet gulvit (cremello), pärlvit (perlino) eller rökvit.

Aktiv allel

En aktiv allel är en allel som påverkar. Allelen Cᶜʳ är ett aktivt anlag som bleker hästens pigment (gulanlag), medan allelen C inte är aktiv utan kan sägas motsvarar "avsaknad av gulanlag".

Förekomst

Detta är antalet hästar i Hästkatalogen som enligt automatiska beräkningar eller registrering har minst ett sådant anlag. Det ska inte tas som någon slags statistisk sanning, för det är bara vissa anlag som beräknas automatiskt, och beräkningarna utgår bara från de registrerade färgerna.

Vill du veta mer?

Det finns massor med information om färggenetik på nätet. En trevlig svensk sida där du kan lära dig mer om hur färganlag fungerar är Hästfärger.se. Jag rekommenderar också gärna boken "Hästens färger" av Bo Furugren.