Avelsvärde AB

Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB)

Stoet har erhållit diplom som 3-åring eller som 4-5-åring på kvalitatsbedömning från och med 2006
ELLER
varit placerad bland de 25% bästa som lovande dressyr- eller hopphäst vid regional kvalitatsbedömning och fått lägst klass I exteriört vid lägst 3 års ålder ELLER varit placerad i officiell tävling lägst LA dressyr, 120cm hoppning eller lätt fälttävlan och fåt lägst klass I exteriört vid lägst tre års ålder
ELLER
varit placerad i officiell tävling lägst MSV i dressyr/fälttävlan eller 130cm hoppning och fått lägst klass II exteriört vid lägst tre års ålder.
(2009)

Hästar med utmärkelsen

IdUtdelatNamnFöddFarMorUppfödareTävlingBild