Avelsvärde B

Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB)

Stoet uppfyller kraven för stamboksföring i Riksstamboken.
(2009)

Hästar med utmärkelsen

IdUtdelatNamnFöddFarMorUppfödareTävlingBild