Rijmox  GSB 393

Arabiskt Fullblod gb

Detta är de 20 vanligaste hingstarna som har avkommor med samma ston som Rijm lämnat avkommor med ("buksvågrar" :D), registrerade här i Hästkatalogen med.

Man skulle kunna säga att detta helt enkelt är hingstar som stoägarna bedömt passar samma typ av ston som passar Robin Z.

I listan här nere är avkommor antalet avkommor registrerade i Hästkatalogen som hingsten fått med ston som också har avkommor med Rijm. Kolumnerna Svår, Msv och Lätt är antalet av dessa avkommor som placerats i svår, medelsvår respektive lätt klass i någon gren utifrån det som finns med i Hästkatalogen.

Populära buksvågrar till Rijm

IdBildNamnRasFöddFärgFarEgna tävl.resUtmärkelserAvkommorSvårMsvLätt