Old Sam Dee  

Welsh Mountain (sekt A) gb

Alias Sam Dee

Detta är de 20 vanligaste hingstarna som har avkommor med samma ston som Old Sam Dee lämnat avkommor med ("buksvågrar" :D), registrerade här i Hästkatalogen med.

Man skulle kunna säga att detta helt enkelt är hingstar som stoägarna bedömt passar samma typ av ston som passar Robin Z.

I listan här nere är avkommor antalet avkommor registrerade i Hästkatalogen som hingsten fått med ston som också har avkommor med Old Sam Dee. Kolumnerna Svår, Msv och Lätt är antalet av dessa avkommor som placerats i svår, medelsvår respektive lätt klass i någon gren utifrån det som finns med i Hästkatalogen.

Populära buksvågrar till Old Sam Dee

IdBildNamnRasFöddFärgFarEgna tävl.resUtmärkelserAvkommorSvårMsvLätt