Rhyd-y-Felin Selwyn  WSB 2720 , RW 5

Welshponny (sekt B) gb

Detta är de 20 vanligaste hingstarna som har avkommor med samma ston som Rhyd-y-Felin Selwyn lämnat avkommor med ("buksvågrar" :D), registrerade här i Hästkatalogen med.

Man skulle kunna säga att detta helt enkelt är hingstar som stoägarna bedömt passar samma typ av ston som passar Robin Z.

I listan här nere är avkommor antalet avkommor registrerade i Hästkatalogen som hingsten fått med ston som också har avkommor med Rhyd-y-Felin Selwyn. Kolumnerna Svår, Msv och Lätt är antalet av dessa avkommor som placerats i svår, medelsvår respektive lätt klass i någon gren utifrån det som finns med i Hästkatalogen.

Populära buksvågrar till Rhyd-y-Felin Selwyn

IdBildNamnRasFöddFärgFarEgna tävl.resUtmärkelserAvkommorSvårMsvLätt