Bay Middletonxx  

Engelskt Fullblod gb

Dessa är avkommorna till Bay Middleton som finns registrerade i Hästkatalogen födda under 1853. Känner du till fler som inte finns med? Du får gärna lägga till dem!
Lägg till avkomma.

Avkommor födda år 1853

IdBildNamnStamboksnrRasFöddKönFärgMorMorfarUppfTävlingsresUtmärkelser