Scottish Chiefxx  

Engelskt Fullblod gb

Alias The Scottish Chief

Dessa är avkommorna till Scottish Chief som finns registrerade i Hästkatalogen födda under 1874. Känner du till fler som inte finns med? Du får gärna lägga till dem!
Lägg till avkomma.

Avkommor födda år 1874

IdBildNamnStamboksnrRasFöddKönFärgMorMorfarUppfTävlingsresUtmärkelser