Coed Coch Glyndwr  WSB 1617

Welsh Mountain (sekt A) gb

Dessa är avkommorna till Coed Coch Glyndwr som finns registrerade i Hästkatalogen födda under 1957. Känner du till fler som inte finns med? Du får gärna lägga till dem!
Lägg till avkomma.

Avkommor födda år 1957

IdBildNamnStamboksnrRasFöddKönFärgMorMorfarUppfTävlingsresUtmärkelser