Stockwellxx  

Engelskt Fullblod gb

Avkommor födda år 1864

IdBildNamnStamboksnrRasFöddKönFärgMorMorfarUppfTävlingsresUtmärkelser