Waxyxx  

Engelskt Fullblod gb

Dessa är avkommorna till Waxy som finns registrerade i Hästkatalogen födda under 1817. Känner du till fler som inte finns med? Du får gärna lägga till dem!
Lägg till avkomma.

Utmärkelser

Waxy har fått följande utmärkelse

Avkommor födda år 1817

IdBildNamnStamboksnrRasFöddKönFärgMorMorfarUppfTävlingsresUtmärkelser