Hyperionxx  

Fullblod gb

Avkommor födda år 1943

IdBildNamnStamboksnrRasFöddKönFärgMorMorfarUppfTävlingsresUtmärkelser