Hyperionxx  

Fullblod gb

Avkommor födda år 1944

IdBildNamnStamboksnrRasFöddKönFärgMorMorfarUppfTävlingsresUtmärkelser