Hyperionxx  

Fullblod gb

Avkommor födda år 1959

IdBildNamnStamboksnrRasFöddKönFärgMorMorfarUppfTävlingsresUtmärkelser