Hautboyxx  

Engelskt Fullblod gb

Dessa är avkommorna till Hautboy som finns registrerade i Hästkatalogen födda under 1719. Känner du till fler som inte finns med? Du får gärna lägga till dem!
Lägg till avkomma.

Avkommor födda år 1719

IdBildNamnStamboksnrRasFöddKönFärgMorMorfarUppfTävlingsresUtmärkelser