Bonny Girl  

Welsh av Cobtyp (sekt C) se

Genetiska anlag

På den här sidan visas de genetiska anlag som finns sparade i hästkatalogen för Bonny Girl. Varje anlag finns i två uppsättningar. Den ena uppsättningen har ärvts från fadern och den andra från modern. Vill du läsa mer om hästfärger och genetiken kring dessa kan du till exempel läsa mer på Hästfärger.se.

Bonny Girl's kända genetiska anlag

IdLokusAnlag/allelFörkortnUrsprungDominantGenReg

Förklaringar

På varje lokus finns två alleler. Den ena har ärvts av fadern, den andra av modern. I listan ovan syns de anlag som är angivna eller uträknade för Bonny Girl. Hon har väldigt många fler anlag, naturligvis, men de här är de som är kända i Hästkatalogen.

Dominans

  • En dominant allel innebär att det bara behövs en sån allel i paret för att det ska vara det anlaget som går igenom. Ett exempel är Skimmelanlaget. Det räcker med att hästen får ett anlag från antingen mamman eller pappan för att hästen ska bli skimmel, och visuellt ser man inte skillnad på om hästen har en eller två skimmelanlag.
  • En recessiv allel innebär att båda allelerna i paret behöver vara samma för att det ska gå igenom. Här kan vi ta extensionallelen 'e' som exempel - avsaknad av svart anlag. För att en häst ska kunna bli fux krävs att hästen ärver e-alleler från både mamman och pappan.
  • En ofullständigt dominant allel innebär att om det bara finns en kommer anlaget gå igenom delvis. Gulanlaget är ett ofullständigt dominant anlag. Om en häst ärver ett gulanlag från sin far eller mor bleks främst det röda pigmentet och den kan bli t.ex. isabell, gulbrun eller gulsvart (som ofta är svårt att se skillnad på från vanlig svart med blotta ögat). Om hästen däremot ärver gulanlag från båda sina föräldrar bleks både rött och svart pigment mycket mer, och istället blir det motsvarande resultatet gulvit (cremello), pärlvit (perlino) eller rökvit.

Reg

I denna kolumn står det 'auto' om det är så att förekomsten av genen har räknats ut med tanke på de färger Bonny Girl, hennes föräldrar och eventuella avkommor har. Är kolumnen tom betyder det att hon är inregistrerad i katalogen med detta anlag.

Vill du veta mer?

Det finns massor med information om färggenetik på nätet. En trevlig svensk sida där du kan lära dig mer om hur färganlag fungerar är Hästfärger.se. Jag rekommenderar också gärna boken "Hästens färger" av Bo Furugren.