Sto efter Places White Turkxx  

Engelskt Fullblod

Stamhistorik - stolinjen

Här visas utvalda hästar ur Sto efter Places White Turk's stolinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Sto efter Places White Turk stammar från i rakt nedstigande led.

Stolinjen sträcker sig 0 generationer bakåt från Sto efter Places White Turk räknat.

Stamhistorik - hingstlinjen

Här visas utvalda hästar ur Sto efter Places White Turk's hingstlinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Sto efter Places White Turk stammar från i rakt nedstigande led.

Hingstlinjen sträcker sig 1 generationer bakåt från Sto efter Places White Turk räknat.