Bay Boltonxx  

Engelskt Fullblod gb

Alias Brown Lusty

Stamhistorik - stolinjen

Här visas utvalda hästar ur Bay Bolton's stolinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Bay Bolton stammar från i rakt nedstigande led.

Stolinjen sträcker sig 5 generationer bakåt från Bay Bolton räknat.

Stamhistorik - hingstlinjen

Här visas utvalda hästar ur Bay Bolton's hingstlinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Bay Bolton stammar från i rakt nedstigande led.

Hingstlinjen sträcker sig 4 generationer bakåt från Bay Bolton räknat.

farfarsfar
Hans stallnamn var Snowball, och han sades vara från Aleppo, Syrien. Ibland blandas han ihop med Place's White Turke, men detta är inte korrekt.