Ceri Bandage  WSB 8078

Welsh av Cobtyp (sekt C) gb

Stamhistorik - stolinjen

Här visas utvalda hästar ur Ceri Bandage's stolinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Ceri Bandage stammar från i rakt nedstigande led.

Stolinjen sträcker sig 1 generationer bakåt från Ceri Bandage räknat.

Stamhistorik - hingstlinjen

Här visas utvalda hästar ur Ceri Bandage's hingstlinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Ceri Bandage stammar från i rakt nedstigande led.

Hingstlinjen sträcker sig 5 generationer bakåt från Ceri Bandage räknat.

farfarsfarfarsfar
Arab eller berber. Eftersom gulanlag inte är känt inom det arabiska fullblodet så var han förmodligen berber, eller någon typ av korsning.