Grey Robinsonxx  

Engelskt Fullblod gb

Stamhistorik - stolinjen

Här visas utvalda hästar ur Grey Robinson's stolinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Grey Robinson stammar från i rakt nedstigande led.

Stolinjen sträcker sig 4 generationer bakåt från Grey Robinson räknat.

Stamhistorik - hingstlinjen

Här visas utvalda hästar ur Grey Robinson's hingstlinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Grey Robinson stammar från i rakt nedstigande led.

Hingstlinjen sträcker sig 2 generationer bakåt från Grey Robinson räknat.

far
f.1708
Stod på Oak-Tree, Leeming-lane, Yorkshire.
farfar
f.1703
Importerad till Storbritannien från Frankrike av Captain Rider of Whittlebury, Northamptonshire, inköpt från Monsieur St. Victor.