Nitro  

Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB) se

Alias Benvenuto

Stamhistorik - stolinjen

Här visas utvalda hästar ur Nitro's stolinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Nitro stammar från i rakt nedstigande led.

Stolinjen sträcker sig 3 generationer bakåt från Nitro räknat.

mor
f.1894 †1912
Stannade på Widtsköfle hela sitt liv. Lämnade 9 avkommor, varav 2 remonter, 1 stamboksfört sto och 2 hingstar.
Diplom 1896, Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB)
mormor
f.1883
Importerades från Östpreussen till Sverige av Widsköfle stuteri. Hon stod sedan där resten av sitt liv.

Beskrevs av Hodder Stjernswärd som ett ganska stort och kraftigt mörkbrunt sto med en ypperlig gång och mycket djup, en rak överlinje med högt svansfäste.

Stamhistorik - hingstlinjen

Här visas utvalda hästar ur Nitro's hingstlinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Nitro stammar från i rakt nedstigande led.

Hingstlinjen sträcker sig 8 generationer bakåt från Nitro räknat.

far
f.1891 †1910
Importerad 1891 till Flyinge, överflyttad 1894 till Strömsholm under namnet Königsberg, åter till Flyinge (under namnet Nimbus) 1896. I avel 1895-1910.
farfarsfarfarsfar
f.1846
I avel på Hauptgestüt Trakehnen 1850-1860. I avel på HG Graditz 1861-1866 (såld).
farfarsfarfarsfarfar
f.1828
I avel på HG Trakehnen 1832-1848 (såld). Lämnade 55 godkända söner.
farfarsfarfarsfarfarsfar
f.1821
I avel på HG Trakehnen 1827-1839, 1843-1845. Såldes med villkor 1845 till Herr Stagge-Waldaukadel in Ostpreussen.
8 generationer bak
f.1808 †1837
Inköpt 1808 i Orienten av Gestütsinspector G.Gottlieb för stueriet i Neustadt/Dosse. Var i avel där 1818-1836. Hans avkommor skattades högt över hela Europa.