Rheinfürst  

Oldenburgare de

Stamhistorik - stolinjen

Här visas utvalda hästar ur Rheinfürst's stolinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Rheinfürst stammar från i rakt nedstigande led.

Stolinjen sträcker sig 8 generationer bakåt från Rheinfürst räknat.

mormorsmormorsmor
f.1890
Ex. Stane

Stamhistorik - hingstlinjen

Här visas utvalda hästar ur Rheinfürst's hingstlinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Rheinfürst stammar från i rakt nedstigande led.

Hingstlinjen sträcker sig 22 generationer bakåt från Rheinfürst räknat.

farfarsfar
f.1901
Premiehingst
farfarsfarfar
f.1890
Premiehingst
14 generationer bak
f.1808 †1835
Startad 10 lopp, sju vinster.

I Tyskland ägd av baron Biel, Zierow.

Dog före betäckningssäsongen 1834.
15 generationer bak
19 generationer bak
f.1743
Vann flertalet King's Plates.
22 generationer bak
f.1680
Byerley Turk är en av hingstarna som lade grunden till det engelska fullblodet. Han erövrades av kapten Robert Byerley i ett slag i Buda, Ungern, 1688 från en tillfångatagen turkisk officer. Han tjänade sedan som Byerleys krigshäst i bland annat Irland 1689 och i slaget vid Boyne 1690.

Han verkade i aveln vid familjen Byerleys gods i Durham och senare Yorkshire åtminstone fram till 1701.