Siglavy Bagdadyox  PASB 363

Arabiskt Fullblod ro

Alias Siglavi Bagdady

Stamhistorik - stolinjen

Här visas utvalda hästar ur Siglavy Bagdady's stolinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Siglavy Bagdady stammar från i rakt nedstigande led.

Stolinjen sträcker sig 8 generationer bakåt från Siglavy Bagdady räknat.

Stamhistorik - hingstlinjen

Här visas utvalda hästar ur Siglavy Bagdady's hingstlinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Siglavy Bagdady stammar från i rakt nedstigande led.

Hingstlinjen sträcker sig 1 generationer bakåt från Siglavy Bagdady räknat.

far
f.1895 †1921
Importerad till Balboa-stuteriet i Ungern 1902.