Old Vintner Marexx  

Engelskt Fullblod

Alias Vintner Mare

Stamhistorik - stolinjen

Här visas utvalda hästar ur Old Vintner Mare's stolinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Old Vintner Mare stammar från i rakt nedstigande led.

Stolinjen sträcker sig 0 generationer bakåt från Old Vintner Mare räknat.

Stamhistorik - hingstlinjen

Här visas utvalda hästar ur Old Vintner Mare's hingstlinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Old Vintner Mare stammar från i rakt nedstigande led.

Hingstlinjen sträcker sig 1 generationer bakåt från Old Vintner Mare räknat.