Shades of Duskox  

Arabiskt Fullblod se

Stamhistorik - stolinjen

Här visas utvalda hästar ur Shades of Dusk's stolinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Shades of Dusk stammar från i rakt nedstigande led.

Stolinjen sträcker sig 10 generationer bakåt från Shades of Dusk räknat.

mor
f.1970 †1987
Framstående arabgaloppör, av 18 starter var 9 segrar, 6 andraplaceringar och 3 tredjeplaceringar.
Premierad B , Arabiskt Fullblod
mormor
f.1961
Premierad A , Arabiskt Fullblod
8 generationer bak
f.1908
9 generationer bak
f.1885 †1913
10 generationer bak
f.1876

Stamhistorik - hingstlinjen

Här visas utvalda hästar ur Shades of Dusk's hingstlinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Shades of Dusk stammar från i rakt nedstigande led.

Hingstlinjen sträcker sig 8 generationer bakåt från Shades of Dusk räknat.

far
f.1977 †1995
Hoppade 170 cm med sin ryttare Hans Delling.

Tillhörig Aniara arabstuteri, Penningby gård, Norrtälje.

I avel 1982-1995.
Tävlingsresultat H: MSV   
Avelsvärde AB 1991, Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB)
farfarsfarfarsfarfar
f.1924 †1944
Fetysz stod som beskällare på de polska stuterierna Janòw Podlaski och Ujazd 1929-1935.

Exporterades från Polen till Tyskland och till Trakehnens centralstuteri 1936 där han tog en plats i den mixade flocken 1937-1944. Hans son Famulus är grundfader till den bästa hingstlinjen inom dressyr.

Strax innan Rysslands invasion av Tyskland 1944 bestämde man att evakuera Traehnens centralstuteri. Alla hästar drevs i konstant trav i över 1200km i det sargade krigslandskapet från Trakehnen till Västtyskland i sträng vinterkyla. Man flydde för sina liv, och hade ingen tid att stanna då ston kastade sina föl, eller skadades. Bara 100 hästar av de 800 från starten klarade sig in i Västtyskland. Fetysz tillhörde den grupp av hingstar som evakuerades sist och han sköts av den röda armén.
farfarsfarfarsfarfarsfar
f.1901
8 generationer bak
f.1894
Ilderim köptes i Konstantinopel 1900 av Oberst Trippenbach på uppdrag av polske prinsken Roman Sanguszkos. Han importerades till Slawuta i Polen.