Brunta  RR 3259

Gotlandsruss se

Stamhistorik - stolinjen

Här visas utvalda hästar ur Brunta's stolinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Brunta stammar från i rakt nedstigande led.

Stolinjen sträcker sig 10 generationer bakåt från Brunta räknat.

mor
f.1985
Premierad ELIT 2009, Gotlandsruss
mormor
f.1972
Premierad ELIT 2005, Gotlandsruss

Stamhistorik - hingstlinjen

Här visas utvalda hästar ur Brunta's hingstlinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Brunta stammar från i rakt nedstigande led.

Hingstlinjen sträcker sig 7 generationer bakåt från Brunta räknat.

far
f.1966 †1991
Travrekord (km): 1.50,3
farfar
f.1944 †1971
Travrekord: 2.15,0
Född på Stensu, Fardhem
Kvalitetsklass A , Gotlandsruss
farfarsfar
f.1939 †1963
I aveln 1943-1963. En av tidernas största avelshingst inom russaveln.
Född på Lojsta hed.

Var kanske gulbrun, eftersom han har flera gula avkommor med mödrar som inte är registrerade med gul färg.
Kvalitetsklass A , Gotlandsruss
farfarsfarfar
f.1918 †1950
Togs ur avel 1943
Kvalitetsklass A , Gotlandsruss
farfarsfarfarsfar
f.1915
I aveln 1916-1917.
farfarsfarfarsfarfar
f.1910
I aveln 1910-1917.