Kjarval frá Sauðárkróki  

Islandshäst is

Stamhistorik - stolinjen

Här visas utvalda hästar ur Kjarval frá Sauðárkróki's stolinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Kjarval frá Sauðárkróki stammar från i rakt nedstigande led.

Stolinjen sträcker sig 4 generationer bakåt från Kjarval frá Sauðárkróki räknat.

Stamhistorik - hingstlinjen

Här visas utvalda hästar ur Kjarval frá Sauðárkróki's hingstlinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Kjarval frá Sauðárkróki stammar från i rakt nedstigande led.

Hingstlinjen sträcker sig 9 generationer bakåt från Kjarval frá Sauðárkróki räknat.