Sahibaox  PASB 352

Arabiskt Fullblod pl

Stamhistorik - stolinjen

Här visas utvalda hästar ur Sahiba's stolinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Sahiba stammar från i rakt nedstigande led.

Stolinjen sträcker sig 6 generationer bakåt från Sahiba räknat.

mormorsmormorsmormor
f.1849
Importerad till Babolna i Ungern 1857

Stamhistorik - hingstlinjen

Här visas utvalda hästar ur Sahiba's hingstlinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Sahiba stammar från i rakt nedstigande led.

Hingstlinjen sträcker sig 8 generationer bakåt från Sahiba räknat.

farfar
f.1896
Exporterades till Polen 1906.
farfarsfar
f.1881 †1911
Flyttades från Weil till Radautz, statsstuteri i Österrike-Ungern (numera Rumänien), 1895.
farfarsfarfarsfarfar
f.1851
farfarsfarfarsfarfarsfar
f.1829
8 generationer bak
f.1813 †1838
Bairactar hämtades i öknen 1817 av Baron von Fechtig och blev stamfader vid Weils arabstuteri. Han var huvudbeskällare på Weil under tio år.