Golan   9802

Svensk Ardenner se

Stamhistorik - stolinjen

Här visas utvalda hästar ur Golan's stolinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Golan stammar från i rakt nedstigande led.

Stolinjen sträcker sig 1 generationer bakåt från Golan räknat.

Stamhistorik - hingstlinjen

Här visas utvalda hästar ur Golan's hingstlinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Golan stammar från i rakt nedstigande led.

Hingstlinjen sträcker sig 6 generationer bakåt från Golan räknat.

farfarsfar
f.1934 †1952
Paul van Luntershoek var en tung och mäktig hingst av synnerligen god exteriör. Med 54 godkända söner är han näst Tapageur d'Herse den hingst, som inom Malmöhus län lämnat de flesta beskällarna.

Förärades Malmöhus läns Hushållningssällskaps Champion-pris 1940.
Premierad B , Svensk Ardenner