Bosse  

Korsning se

Stamhistorik - stolinjen

Här visas utvalda hästar ur Bosse's stolinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Bosse stammar från i rakt nedstigande led.

Stolinjen sträcker sig 1 generationer bakåt från Bosse räknat.

mor
Är detta Viktoria f.1998, 112938398?

Stamhistorik - hingstlinjen

Här visas utvalda hästar ur Bosse's hingstlinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Bosse stammar från i rakt nedstigande led.

Hingstlinjen sträcker sig 0 generationer bakåt från Bosse räknat.