Dynfari frá Brimnesi  

Islandshäst is

Stamhistorik - stolinjen

Här visas utvalda hästar ur Dynfari frá Brimnesi's stolinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Dynfari frá Brimnesi stammar från i rakt nedstigande led.

Stolinjen sträcker sig 7 generationer bakåt från Dynfari frá Brimnesi räknat.

Stamhistorik - hingstlinjen

Här visas utvalda hästar ur Dynfari frá Brimnesi's hingstlinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Dynfari frá Brimnesi stammar från i rakt nedstigande led.

Hingstlinjen sträcker sig 11 generationer bakåt från Dynfari frá Brimnesi räknat.