22 Kemirox  

Arabiskt Fullblod hu

Stamhistorik - stolinjen

Här visas utvalda hästar ur 22 Kemir's stolinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som 22 Kemir stammar från i rakt nedstigande led.

Stolinjen sträcker sig 5 generationer bakåt från 22 Kemir räknat.

mormorsmormor
f.1896
Importerad till Babolna, Ungern i juni 1902 av Col. Michael Fadlallah el Hedad.

Stamhistorik - hingstlinjen

Här visas utvalda hästar ur 22 Kemir's hingstlinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som 22 Kemir stammar från i rakt nedstigande led.

Hingstlinjen sträcker sig 2 generationer bakåt från 22 Kemir räknat.

far
f.1905
farfar
f.1894
Livmodersimport till Europa.