Zobeyniox  EAO 233

Arabiskt fullblod (ökenfödd) sa

Stamhistorik - stolinjen

Här visas utvalda hästar ur Zobeyni's stolinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Zobeyni stammar från i rakt nedstigande led.

Stolinjen sträcker sig 2 generationer bakåt från Zobeyni räknat.

mor
f.1830
Saqlawiyah Sbeyni

Stamhistorik - hingstlinjen

Här visas utvalda hästar ur Zobeyni's hingstlinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Zobeyni stammar från i rakt nedstigande led.

Hingstlinjen sträcker sig 1 generationer bakåt från Zobeyni räknat.

far
Saqlawi Jidran