Melehaox  

Arabiskt Fullblod fr

Stamhistorik - stolinjen

Här visas utvalda hästar ur Meleha's stolinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Meleha stammar från i rakt nedstigande led.

Stolinjen sträcker sig 2 generationer bakåt från Meleha räknat.

mor
f.1825
Importerad till Pompadour, Frankrike. Lämnade 8 föl där innan hon såldes 1846, och sedan ytterligare ett. 7 av dessa med arabhingstar och två med engelska fullblodshingstar.

Endast tre av hennes avkommor blev ston, men tillsammans lämnade de i sin tur, fram till 1847, 20 avkommor varav 16 var renrasiga araber.

Av hennes hingstavkommor blev en tidigt utrangerad och fyra blev godkända (1847, då var hennes yngsta avkomma 2 år).

Stamhistorik - hingstlinjen

Här visas utvalda hästar ur Meleha's hingstlinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Meleha stammar från i rakt nedstigande led.

Hingstlinjen sträcker sig 1 generationer bakåt från Meleha räknat.

far
f.1821 †1847
Importerad till Frankrike.