Sto efter Soreheelsxx  

Engelskt Fullblod gb

Stamhistorik - stolinjen

Här visas utvalda hästar ur Sto efter Soreheels's stolinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Sto efter Soreheels stammar från i rakt nedstigande led.

Stolinjen sträcker sig 5 generationer bakåt från Sto efter Soreheels räknat.

Stamhistorik - hingstlinjen

Här visas utvalda hästar ur Sto efter Soreheels's hingstlinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Sto efter Soreheels stammar från i rakt nedstigande led.

Hingstlinjen sträcker sig 3 generationer bakåt från Sto efter Soreheels räknat.

farfar
f.1702 †1723
Född antingen 1702 eller 1703. Vann flera lopp mellan 1708-10.

Efter sin karriär som galopphäst såldes han till 2nd Duke of Devonshire och tjänstgjorde på Chatworth.
farfarsfar
f.1680
Byerley Turk är en av hingstarna som lade grunden till det engelska fullblodet. Han erövrades av kapten Robert Byerley i ett slag i Buda, Ungern, 1688 från en tillfångatagen turkisk officer. Han tjänade sedan som Byerleys krigshäst i bland annat Irland 1689 och i slaget vid Boyne 1690.

Han verkade i aveln vid familjen Byerleys gods i Durham och senare Yorkshire åtminstone fram till 1701.