Pielgrzym-Thujaox  

Arabiskt Fullblod

Stamhistorik - stolinjen

Här visas utvalda hästar ur Pielgrzym-Thuja's stolinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Pielgrzym-Thuja stammar från i rakt nedstigande led.

Stolinjen sträcker sig 5 generationer bakåt från Pielgrzym-Thuja räknat.

mormorsmormorsmor
f.1840
Importerad till Jarczowce, Polen 1845 av greve Juliusz Dzieduszycki.

Stamhistorik - hingstlinjen

Här visas utvalda hästar ur Pielgrzym-Thuja's hingstlinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Pielgrzym-Thuja stammar från i rakt nedstigande led.

Hingstlinjen sträcker sig 4 generationer bakåt från Pielgrzym-Thuja räknat.

farfarsfarfar
f.1869
Inköpt av greve Dzieduszycki, och i mporterad till Jarczowce i Polen 1876 från Safer Pasha i Konstantinopel, Turkiet. Safer Pasha då var en polsk emigrant vid namn Wladislaw Koscielski som blev general i den turkiska armén och fick titeln Safer Pasha.