Tan-Y-Bwlch Berwyn  WSB 1383

Welshponny (sekt B) gb

Stamhistorik - stolinjen

Här visas utvalda hästar ur Tan-Y-Bwlch Berwyn's stolinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Tan-Y-Bwlch Berwyn stammar från i rakt nedstigande led.

Stolinjen sträcker sig 4 generationer bakåt från Tan-y-Bwlch Berwyn räknat.

Stamhistorik - hingstlinjen

Här visas utvalda hästar ur Tan-Y-Bwlch Berwyn's hingstlinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Tan-Y-Bwlch Berwyn stammar från i rakt nedstigande led.

Hingstlinjen sträcker sig 1 generationer bakåt från Tan-y-Bwlch Berwyn räknat.

far
f.1908
NPSB 847

Inköpt till Storbritannien från Gibraltar 1913 av Mrs F. E. G. Betty. Han hade anlänt dit tillsammans med ponnyer med skepp från Marocko. Han döptes till Sahara eftersom han var brännmärkt med ett halsband av prickar i dubbla rader (brännmärke från Saharaöknen).